• Badania laboratoryjne

  Pobieramy badania również w czasie pierwszorazowej wizyty w Poradni. Badania wykonywane z surowicy krwi pobieramy w godzinach pracy Poradni, badania wymagające opracowania wyniku w dniu pobrania, np. morfologia krwi – w godzinach 8.00-10.30.

  Więcej
 • Badania laboratoryjne - IgE specyficzne

  Oznaczamy przeciwciała klasy IgE skierowane przeciwko praktycznie wszystkim dostępnym na rynku alergenom, w tym pyłkom traw, zbóż, drzew, chwastów, roztoczom kurzu, zarodnikom grzybów pleśniowych, alergenom zwierzęcym, jadom owadów, składnikom pokarmów i innym.

  Więcej
 • Badania laboratoryjne - IgE specyficzne metoda paskowa

  Oznaczenie we krwi stężenia immunoglobuliny E skierowanej przeciwko konkretnym alergenom (IgE specyficzna) wykonuje się w celu określenia, na jakie alergeny pacjent jest uczulony, a więc jest to podstawowe badanie w alergologii. Badanie to można wykonać u wszystkich pacjentów, również u osób przyjmujących leki przeciwalergiczne. Jest to badanie najważniejsze u małych dzieci (do lat 3), u których raczej nie wykonuje się testów skórnych.

  Więcej
 • Konsultacje lekarzy specjalistów

  Alergolog, Alergolog dziecięcy, Pulmonolog, Dermatolog, Psychiatra, Nefrolog dziecięcy, Specjalista szczepień ochronnych (dzieci i dorośli), Pediatra.

  Więcej
 • Badania czynnościowe układu oddechowego

  Badania czynnościowe układu oddechowego wykonuje się w celu stwierdzenia prawidłowości funkcjonowania płuc i oskrzeli, a więc w celu potwierdzenia lub wykluczenia chorób oddechowych.

  Więcej
 • Testy naskórkowe

  Badanie to jest podstawowym badaniem u osób podejrzanych o uczulenie na czynniki wziewne i pokarmowe. Test wykonuje się na przedramionach lub plecach i polega na nałożeniu kropli poszczególnych alergenów na skórę, delikatnym nakłuciu naskórka i ocenie wyników po 15 minutach. O wyniku dodatnim świadczy świąd, zaczerwienienie i pojawienie się bąbla w miejscu nałożenia alergenu.

  Więcej
 • Testy płatkowe

  Badanie wykonuje się zazwyczaj przy podejrzeniu o alergię kontaktową. W ofercie mamy zestaw zawierający 28 alergenów, tzw.Europejską Serię Podstawową, która w marcu 2008 roku zastąpiła poprzednie zestawy, w tym tzw. Standard Europejski i jest zgodna z zaleceniami Europejskiego Towarzystwa Wyprysku Kontaktowego.

  Więcej
 • Testy donosowe

  Testy donosowe polegają na podawaniu na śluzówkę nosa roztworów alergenów. Badanie to jest bardzo czułe i wykonuje się je w celu potwierdzenia alergii, gdy testy skórne nie są jednoznaczne. Wynik badania jest znany w dniu badania.

  Więcej
 • Immunoterapia swoista (odczulanie)

  Immunoterapia swoista, potocznie nazywana odczulaniem, ma na celu osiągnięcie tolerancji czynnika, na który pacjent jest uczulony, a więc eliminację bądź zmniejszenie objawów alergicznych. Metoda ta polega na podawaniu coraz większych dawek alergenu w postaci iniekcji podskórnych, początkowo w odstępach 7-14 dni, a następnie – po osiągnięciu dawki maksymalnej – co 5-6 tygodni.

  Więcej
 • Szczepienia przeciwzakaźne

  Polecamy szczepionki przeciwko HPV (human papilloma virus – wirus brodawczaka ludzkiego).Szczepionka ta nie jest obecnie uwzględniona w kalendarzu szczepień obowiązkowych. Zapobiega zakażeniu wirusem HP, który jest odpowiedzialny za pojawienie się kłykcin kończystych na narządach płciowych, a także za większość przypadków raka szyjki macicy u kobiet.

  Więcej

W naszej klinice leczymy dzieci i dorosłych

Pracujemy w godzinach 8.00-20.00 w poniedziałki i środy, 8.00-19.00 we wtorki i czwartki, 8.00-16.00 w piątki.

Prowadzimy konsultacje specjalistyczne na wysokim poziomie merytorycznym. W zakres konsultacji i porady lekarskiej wchodzi badanie lekarskie, zlecenie odpowiednich badań i ustalenie dalszego leczenia i postępowania. W Centrum przyjmują lekarze następujących specjalności: alergolog, alergolog dziecięcy, pulmonolog, pulmonolog dziecięcy, dermatolog, internista, reumatolog, psychiatra.

W zakres wykonywanej u nas diagnostyki wchodzą badania laboratoryjne z krwi pacjenta, w tym badania ustalające skłonność do chorób alergicznych (IgE całkowite) i badania ustalające, które alergeny mogą być przyczyną dolegliwości (IgE specyficzne – szeroka gama alergenów). Wykonujemy również testy skórne z alergenami – można u nas wykonać testy z alergenami pokarmowymi lub wziewnymi wybranymi z listy alergenów (pojedyncze alergeny)  lub w zestawie, w skład którego wchodzą alergeny najczęściej wywołujące uczulenia w naszej części Europy (w zestawie – niższa cena za każdy alergen). Oferujemy testy płatkowe niezbędne w diagnostyce alergii kontaktowych. Wykonujemy również inne badania laboratoryjne (proszę szukać w ofercie badań laboratoryjnych i cenniku).

Posiadamy pracownię spirometryczną, w której wykonujemy badania czynnościowe układu oddechowego, które pozwalają na obiektywną ocenę funkcji i sprawności płuc.

Posiadamy punkt pobrań materiałów do badań. Mamy w ofercie bardzo szeroką gamę badań diagnostycznych. Pobranie badań alergologicznych wykonujemy w godzinach pracy Centrum.